Legnpszerbb kategrik :
AdtancsadsAjndkAlaptvny
AutkereskedelemBorszatBtor
CsomagolstechnikaGygyszertrakIrodatechnika
IskolaLakberendezsManyagfeldolgozs
SzllodaVendgltsptipar
>>>> sszes kategria >>>>>

Megye :
Keressz :
Vros :
Kategrik :

    Görögkatolikus Egyházközség
<<< Vissza
  Cme :  4326 Máriapócs, Kossuth tér 25
  Telefon :   (42) 385 142
  Fax :  
  E-mail cm :  
  weboldal cme :  
  weboldal cme 2 :  
  Minõsts :  
  Mrkanv :  
  Cg lersa :   A Máriapócsi kegytemplom híres búcsújáró hely, amely 1696-ban vált
ismertté a könnyező Szűz Mária révén, amikor egy liturgia
alatt a pici pócsi fatemplomban a hívek arra figyeltek fel, hogy
könnyezik a Szűz anya képe. Nehéz helyzetben volt ezidőtájt
az ország. A délvidéken még törökök dúltak, Pócs körül meg
éppen a kuruc hadak ütötték fel táborukat, a haza függetlenségért
hadba szállva. A jelenlegi díszes, barokk pócsi templom-épület
helyén egyszerű kis fatemplom állt még a 17. század végén is. A
máriapócsi kegykép másolata A kegytemplom légifotója 1696-ban
azonban egy liturgia alatt a templomban ájtatoskodó görög katolikus
hívek könnyezni látták a pócsi kis fatemplom Mária képét. A kép
könnyezése e naptól kezdve 14 napon át szüntelenül könnyezett,
azután megszakításokkal december 8-ig folyt a könnyezés. E csodálatos
könnyhullatás híre elterjedt Bécsig, I. Lipót királyig, aki nejének
kívánságára a csodás pócsi képet Bécsbe vitetni rendelte. A szent
képről azonban bécsi útja során Bárcán, Kassa közelében való
útközbeni pihenő idején egy ügyes festő három másolatot
készített. E másolatok egyike a kassai Jézus-társasági templomba
került; a másik a Sáros megyei kisfalusi kápolnába; a harmadik pedig
visszakerült Pócsra. E pócsi képmás nemsokára csodás
jótéteménnyel kárpótolta az eredetit: 1715. augusztus 1-jén, 2-án
és 5-én Szűz Mária e képe is könnyezett. A szemtanúk
elmondásait bizottság vizsgálta meg, és megállapították, hogy
Szűz Mária csodás könnyei másodszor is megszentelt hellyé tették
a templomot. Az eredeti Mária-képről készült másolat 1905
decemberében könnyezett másodszor is, megszakításokkal egy egész
hónapon át. A könnyezés megtörténtét egy vegyes, egyházi és
világi bizottság ellenőrizte, megállapítva a könnyhullás
valódiságát. A Pócsra zarándokoló hívek egyre nagyobb
sokaságához már kicsinek bizonyult a meglévő kicsi fatemplom.
Szükségessé vált egy nagyobb templom építése. A templom építését
Bizánczy Gennadius György, a bazilita szerzetesek fő elöljárója
saját megtakarított pénzéből kezdte meg, majd Oslanszky Mihály
Mánuel folytatta az építést, s kezdte el a kolostor építését is. Az
építkezést 1756-ban fejezték be, azonban a két torony csak jóval
később, 1856-ban készült el. A templom belső
berendezésének elkészültéig azonban még hosszú időnek kellett
eltelnie; a csodálatos, díszes képállványt 1885-1888 között
készítették el, képeit 1896-ban újakra cserélték. A templom
művészi képeit Boksy József és Petrasovszky Emmánuel
festőművész festette meg. A templomot 1946-ban kivül-belül
felújították, majd 1946. szeptember 8-án került sor a templom
megáldására és a kegykép áthelyezésére az első könnyezés
250. évfordulóján, sok ezer zarándok jelenlétében. 1948-ban, két
év elteltével a máriapócsi kegytemplomnak XII. Pius pápa a basilica
minor címet adományozta.
  Cg termkei :  
  zleti ajnlat :  
HunVista.hu partner Variety.com
Marcsi Apartmanház